Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

การดำเนินธุรกิจของผู้ค้ารายย่อย

การทำธุรกิจนั้น เป็นการประกอบอาชีพส่วนตัวที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างมหาศาลได้ และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เงินเดือนที่ได้รับจากนายจ้างเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้มีนักธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ๆ ที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน หรือเป็นนักธุรกิจที่เกิดขึ้นในรายวัน และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ อย่างนักธุรกิจรายย่อยก็ตาม

สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจรายย่อย

ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย คือผู้ที่ประกอบการธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรง หรือมีกิจกการขนาดเล็ก เช่น พ่อค้า แม่ค้าต่างๆ หรือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น โดยมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาทซึ่งไม่รวมที่ดิน

ในการดำเนินธุรกิจรายย่อยนั้น มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ข้อดีก็คือ การทำธุรกิจรายย่อย สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค และทำการขายสินค้าได้อย่างง่ายดาย บริหารจัดการธุรกิจได้ง่าย และมีความคล่องตัวสูง ตลอดจนไม่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจมากนัก แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องมาตรการที่นำมาใช้กับธุรกิจซึ่งอาจจะยังไม่สนับสนุนให้เกิดคุณภาพที่ดีที่เท่าที่ควร รวมไปถึงโอกาสในการทำรายได้มหาศาลนั้นต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ดังนั้น สิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจรายย่อย ก็คือการที่ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจรายย่อย จะต้องใส่ใจในการจัดระบบเพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้มีความเป็นสากล รองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต และหาความรู้เพิ่งเติมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เทียบเท่าธุรกิจรายใหญ่ได้

การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

แม้ว่าจะเป็นธุรกิจรายย่อย ก็สามารถขอสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจได้เช่นเดียวกัน โดยมีหลายธนาคาร ที่ให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการธุรกิจรายย่อย และมีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ และการพิจารณาอนุมัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถขอสินเชื่อได้มากถึง 5 ล้านบาท และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี หรือแล้วตาเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนดเอาไว้ โดยผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งก็มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่มี เช่น สถานประกอบการ หรือบ้านพักอาศัยมาใช้ค้ำประกันได้ ซึ่งในการจะขอสินเชื่อจากธนาคารนี้ ทางธนาคารจะทำการพิจารณาตามความเหมาะสมและเงื่อนไขของทางธนาคารนั้นๆ ต่อไป ในส่วนของผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อ จึงควรเตรียมตัวให้พร้อม และหาข้อมูลด้วยว่าทางธนาคารมีหลักในการพิจารณาอย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถขอสินเชื่อผ่าน

การดำเนินธุรกิจรายย่อย สามารถเริ่มต้นได้ง่าย และมีความคล่องตัวสูง และยังเป็นอาชีพที่ท้าทายอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องศึกษาการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ให้มาก รวมถึงมีการบริหารจัดการระบบและธุรกิจในส่วนต่างๆ ให้ดี ที่สำคัญก็คือ จะต้องมีมาตรการในการจัดการในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานด้วย

footer2