Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ก่อนจะมาเป็น บริการส่งของทั่วประเทศ

ก่อนจะมาเป็น บริการส่งของทั่วประเทศ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

bloger-01
การขนส่งคือ การเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือตัวบุคคลจากที่แห่งหนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว การขนส่งจะแบ่งเป็นบริการเป็น 2 ลักษณะ คือ สิ่งของ สินค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า อะไหล่รถ ยารักษาโรค อาหาร อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมี บริการส่งของทั่วประเทศ หลายบริษัทให้เลือกซึ่งสามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศไทย

การขนส่งมีองค์ประกอบหลักๆดังนี้

เส้นทางการขนส่ง เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแบ่งออกเป็นเส้นทางน้ำซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งโดยเรือระหว่างประเทศโดยเรือจะเข้ามาจากทะเล หรือเส้นทางที่ใช้ออกภายนอกประเทศ เช่น คลอง แม่น้ำ ส่วนเส้นทางที่เป็นทางบอกจะแบ่งออกเป็นเส้นทางของรถและเส้นทางของรถไฟ และสุดท้ายคือ ขนส่งเส้นทางอากาศซึ่งสามารถขนส่งได้ทั้งภายในและต่างประเทศนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีอีกทางที่ยังไม่ค่อยรู้จักกันซักเท่าไรคือ เส้นทางท่อลำเลียง ซึ่งในเส้นทางทั้งหมดที่กล่าวมา ในประเทศไทยเส้นทางการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกถือเป็นการขนส่งหลักที่ใช้ภายในประเทศ เนื่องจากเหมาะสมกับขนาดของประเทศของเรา รวดเร็วและมีต้นทุนที่ไม่สูงเท่าไรนัก

พาหนะที่ใช้ขนส่ง พาหนะที่ใช้ขนส่งจะเป็นสื่อกลางที่ใช้ขนสิ่งของหรือผู้โดยสารซึ่งในสมัยก่อนสิ่งที่เป็นยานพาหนะให้กับคนเราได้แก่ ช้าง ม้า เกวียน แต่ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องจักรในการขนส่งลำเลียงสินค้างแทนแรงงานขนหรือสัตว์ ซึ่งพาหนะหลักๆในปัจจุบันได้แก่ รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ เป้นต้น

สถานีขนส่ง ในการขนส่งจะมีจุดเริ่มต้นและปลายทางของการขนส่งอยู่ซึ่งการขนส่งแต่ละประเภทจำเป็นต้องมีสถานีไว้สำหรับเป็นจุดศูนย์รวมผู้โดยสารหรือสินค้า หลังจากนั้นจึงค่อยกระจายออกไปอีกที สถานีขนส่งแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะด้วยเช่น รถยนต์ก็จะมีสถานีขนส่งผู้โดยสาร รถไฟก็จะมีสถานีรถไฟ

ผู้ประกอบการ ในที่นี้ผู้ประกอบการคือ ผู้ที่ให้บริการด้านการขนส่งซึ่งอาจจะเป็น รัฐบาล หรือเอกชน ผู้ประกอบการจะได้ผลตตอบแทนเป็นค่าจ้างในกรณีที่เปิดเป็นธุรกิจ หรือจะทำโดยไม่ได้รับผลตอบแทนถ้าหากเปิดเป็นการส่วนบุคคล

ในการใช้ บริการส่งของทั่วประเทศ ผู้ให้บริการจะจัดการเรื่องต่างๆทั้งในการขนส่ง เดี๋ยวนี้สะดวกมากกว่าเดิมขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปรับสินค้าตามสถานีต่างๆ ในปัจจุบันนี้มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน หากใครต้องการขนส่งสินค้าสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการขนส่งสินค้าได้ที่ shipping.in.th

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขนส่งเพิ่มเติมได้ที่ www.shipping.in.th หากใครสนใจที่จะส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อมาได้ที่ 46-48 ซอยรัชดาภิเษก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
Contact Center: 02-105-7705

footer2