Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ดีเอชแอล DHL ขนส่งฉับไวมั่นใจถึงที่

ดีเอชแอล DHL ขนส่งฉับไวมั่นใจถึงที่หมาย

ดีเอชแอล DHL  ขนส่งฉับไวมั่นใจถึงที่หมาย โลกของการสื่อสาร และการค้าขายได้เปลี่ยนไปแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับยุคสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่ง ในสมัยโบราณนั้น การค้าขาย การเดินทางของมนุษย์นั้น ทำได้อย่างยากลำบากกว่าในปัจจุบันนี้มาก ในยุคแรกเริ่มของการเดินทาง และการค้าขาย เราต้องใช้แรงงานสัตว์ และแรงงานมนุษย์ ในการขนส่งสินค้า การเดินทางก็ยากลำบากนัก มีอันตรายมากมาย ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นหนทางที่ยากลำบาก ภัยธรรมชาติต่างๆ หรือแม้กระทั้งภัยที่เกิดจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นขโมย หรือการปล้นสินค้า เมื่อเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปแล้ว การขนส่ง และการเดินทาง ก็ได้มีการพัฒนาการขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ยุคที่ความเจริญ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มีการคิดค้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน ซึ่งาศัยอยู่บนโลกนี้ จึงเกิดการขนส่งแบบใหม่ ซึงมีความปลอดภัย และลดความเสี่ยง ความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังมีการรับประกัน เพื่อความมั่นใจของลูกค้า ที่มารับบริการ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการขนส่งแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก ในปัจจุบันนี้

ดีเอชแอล DHL

 

วิธีการขนส่งที่ได้รับความนิยม

สมัยนี้การค้าขายนั้น ไม่ได้จำกัดในวงแคบอย่างกับสมันก่อนแล้ว เราสามารถติดต่อค้าขาย เพื่อสร้างกำไรได้ทั่วโลก แต่หลายคนอาจจะกังวลเรื่องการขนส่งสินค้า ซึ่งหากต้องส่งไปยังที่ไกลๆ พ่อค้า หรือแม่ค้า อาจจะไม่ทราบวิธีการ หรือยังไม่มีประสบการณ์ความรู้ในด้านนี้ เราจึงอยากแนะนำวิธีการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยม เพื่อจะช่วยสร้างธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าได้ไกลยิ่งขึ้น

รูปแบบของการขนส่ง แบ่งออกเป็น 5 แบบย่อยๆ ได้แก่
  • การขนส่งทางน้ำ หรือทางเรือ
  • การขนส่งทางอากาศ
  • การขนส่งทางรถยนต์ หรือทางรถบรรทุก
  • การขนส่งทางทางรถไฟ หรือระบบราง
  • การขนส่งทางระบบท่อ

การขนส่งทางน้ำ หรือทางเรือ

นิยมใช้ในการขนสินค้า ระหว่างประเทศ ในปริมาณที่มาก โดยจะนำสินค้าใส่ในตู้คอเทนเนอร์ แต่มีข้อเสียตรงที่ใช้เวลาเดือนทางนานมาก หากระยะทางไกลอาจจะใช้เวลาเดินทางเป็นเดือน

การขนส่งทางอากาศ

เป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจาก ใช้เวลาขนส่งน้อย และรวดเร็วมาก จึงเป็นที่นิยม แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน

การขนส่งทางรถยนต์

เป็นการขนส่งที่แพร่หลายมานานมาก แต่นิยมขนส่งภายในประเทศ เนื่องจากสามารถเข้าถึงทุกพื่นที่ได้ หากมีถนนที่สามารถเดินทางได้ หรือแม้แต่ในพื้นที่ธุรกันดาร ก็สามารถเข้าถึงได้ แต่อาจจะใช้เวลาในการขนส่งนานพอสมควรเช่นกัน

การขนส่งทางรถไฟ

เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ในการขนส่งสินค้า เนื่องจากสามารถส่งสินค้าได้ในปริมาณมากในเวลาเดียวกัน มากกว่ารถยนต์ แต่ก็มีข้อเสีย เช่นกัน เนื่องด้วยรถไฟนั้น มีข้อจำกัดในเรื่องเสั้นทาง เพราะต้องใช้รางในการเดินทางนั้นเอง ทำให้ในพื่นที่ๆ ไม่มีรางรถไฟไปถึง การขนส่งแบบนี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

การขนส่งด้วยระบบท่อ

เป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลว โดยบริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มากเกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ สินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีการขนส่งสินค้านั้น มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ซึ่งถ้าคุณต้องการความรู้เพิ่มเติม ก็สามารถปรึกษาจากบริษัทที่เชี่ยวชาญได้เลย

footer2