Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ทำไมจึงต้องมี บริษัทโลจิสติกส์

ทำไมเราจึงต้องมี บริษัทโลจิสติกส์ โลจิสติกส์สำคัญอย่างไร

bloger-06
แนวคิดในด้านโลจิสติกส์มีความสำคัญ ไม่เพียงแต่ธุรกิจ บริษัทโลจิสติกส์ เท่านั้น แต่ในทุกๆธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดการเชิงโลจิสติกต์ในแบบฉบับของตัวเอง ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วธุรกิจในแต่ละธุรกิจคงจะไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ ในทุกๆกระบวนการมีโลจิสติกส์เป็นพื้นฐาน

ต้นตอของการจัดการธุรกิจต่างๆนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งความต้องการของลูกค้าแต่ละธุรกิจย่อมมีความซับซ้อนรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อมีความซับซ้อนของความต้องการจึงทำให้ต้องแบ่งงานออกเป็นโซ่คุณค่าของงานออกไปให้คนอื่นๆ หรือให้บริษัทอื่นๆที่สามารถทำงานนั้นได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งในที่นี้รวมถึงโลจิสติกส์อีกด้วย จึงทำให้เกิดธุรกิจโลจิสติกส์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้บริษัทต่างๆสามารถจัดการทรัพยากรของตัวเองได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ดังนั้นใครที่สนใจจะทำธุจกิจโลจิสติกส์จะต้องคิดตามกรอบการทำงานให้ครบตามโครงของการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งใครๆก็สามารถทำได้ เพราะจากธรรมชาติของมนุษย์แล้วสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างฉลาด เพื่อที่จะได้หาจุดคุ้มค่าที่สุด แต่ความสามารถของมนุษย์ใช่ว่าจะไม่มีขีดจำกัด จึงจำเป็นต้ออาศัยเครื่องมือและวิธีการจัดการเข้ามาช่วย เพียงแค่เปิดรับมันเท่านั้น ใครที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเปิดใจได้เร็วที่สุดย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ยอมเปิดใจ

ในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องเปิดใจและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอบริษัทขนส่งต่างประเทศหลายๆบริษัทในปัจจุบันที่โด่งดังในการทำธุรกิจโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยของเราและประสบความสำเร็จได้นั้นไม่จำเป็นต้องนำทรัพยากรเชิงโลจิสติกส์เข้ามาด้วยเลย เพียงแค่เค้านำระบบจัดการที่ดีและเงินนำมาบริหารจัดการทรัพยากรณ์เชิงโลจิสติกส์เช่น รถ คลัง แม้แต่พนักงานยังหาคนที่เป็นคนไทยเข้ามาช่วยในการจัดการ เนื่องจากระบบที่นำมาติดตั้งและฝึกอบรบให้ความรู้กับพนักงานที่เป็นคนไทย

รู้อย่างนี้แล้วเราจะมัวหวงทรัพยากรเราทำไม เปิดให้เขาเข้ามาแล้วอาศัยจังหวะนี้หาความรู้จากการที่ บริษัทโลจิสติกส์ ต่างชาติเข้ามาจัดการในช่วงนิ พัฒนาตัวเองให้สามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งบริษัทต่างชาติ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขนส่งเพิ่มเติมได้ที่ www.shipping.in.th หากใครสนใจที่จะส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อมาได้ที่ 46-48 ซอยรัชดาภิเษก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
Contact Center: 02-105-7705

footer2