Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ทำไมนโยบายส่งคืนสินค้าจึงเป็นกุญแจสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า

การส่งคืนสินค้าอีคอมเมิร์ซ

ในการซื้อสินค้าออนไลน์ หากไม่มีนโยบายส่งคืนสินค้าที่ดีต่อลูกค้า ก็อาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจและไปใช้บริการร้านค้าอื่นได้

คุณสามารถใช้กระบวนการส่งคืนสินค้าเพื่อผลดีต่อการเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าได้ 8 ประการ ดังนี้

  1. การคืนสินค้าเป็นกระบวนการที่ให้โอกาสในการสื่อสารกับลูกค้า นโยบายคืนสินค้า เป็นหัวข้อที่ดีในการโต้ตอบกับลูกค้าและทีมของคุณ จึงควรตรวจสอบว่าในเว็บไซต์ของคุณได้มีการแจ้งนโยบายการคืนสินค้าและเข้าถึงได้ง่าย ทีมของคุณควรมีความคุ้นเคยและผ่านการอบรมมาอย่างดีในการให้บริการนโยบายคืนสินค้ากับลูกค้า
  2. กระบวนการส่งคืนสินค้าที่ราบรื่นช่วยส่งเสริมความไว้วางใจจากลูกค้า นโยบายส่งคืนสินค้าที่น่าสนใจจะช่วยสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าได้ดีที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งนโยบายนี้สามารถเปลี่ยนผลตอบแทนอย่างเดียวให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวได้
  3. กระบวนการคืนสินค้าที่ชัดเจนจะเพิ่มความชอบธรรมให้แบรนด์ของคุณได้ นักช็อปออนไลน์มักไม่ค่อยซื้อสินค้าจากผู้ค้ารายใหม่ การสร้างความโดดเด่นที่คุณจะทำได้คือการแจ้งนโยบายการคืนสินค้าในเว็บไซต์ของคุณให้ชัดเจน เพราะลูกค้าบางรายก็ไม่ต้องการสอบถามในส่วนนี้
  4. ลูกค้าใหม่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อมีการจัดส่งคืนที่ไม่ซับซ้อน จากผลการสำรวจผู้บริโภคทั่วโลกพบว่า กว่า 70% ของผู้ซื้อออนไลน์ในเยอรมนีจะซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการส่งคืนสินค้าที่ง่ายเมื่อไม่ตรงกับที่ต้องการหรือคาดเอาไว้
  5. ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินมากขึ้น จากงานวิจัยพบว่า การคืนสินค้าฟรีส่งเสริมการใช้จ่ายของลูกค้าได้กว่า 350% โอกาสในการละทิ้งตะกร้าสินค้าออนไลน์ของลูกค้าจะลดน้อยลงเมื่อพวกเขามั่นใจว่าสามารถคืนสินค้าได้ง่ายเมื่อสินค้าไม่ตรงตามความต้องการหรือความคาดหวัง
  6. นโยบายคืนสินค้าที่แข็งแกร่งช่วยให้เพิ่มผลกำไรในอนาคต แม้ว่าการคืนสินค้าอาจทำให้ลดผลกำไรลงได้ แต่จากผลการวิจัยก็พบว่านโยบายคืนสินค้าที่ดีต่อลูกค้าจะช่วยให้เกิดผลกำไรในอนาคตได้
  7. ลูกค้าจะใช้เวลาอยู่ในเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น เกือบ 90% ของลูกค้าที่มีมุมมองต่อนโยบายคืนสินค้าต่อผู้ค้าปลีกออนไลน์ โดยเน้นความจำเป็นที่ธุรกิจของคุณจะอ้างอิงนโยบายคืนสินค้าบนเว็บไซต์บริษัทของคุณ คุณจึงควรแจ้งนโยบายนี้ในเว็บไซต์อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้ทบทวนถึงนโยบายนี้ในเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
  8. คุณสามารถใช้กระบวนการคืนสินค้าได้เกินความคาดหวังของลูกค้า การคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่ราบรื่นช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งอาจทำเพิ่มไปจากความคาดหวังของลูกค้า เช่น มีการกำหนดเวลาส่งคืนสินค้าใน 30 วัน และให้ลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่ร้านค้าถ้าทำได้

ข้อควรพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายของการส่งคืนสินค้าอีคอมเมิร์ซ

นโยบายการส่งคืนสินค้าที่เป็นมิตรต่อลูกค้ามีบทบาทสำคัญต่อการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ และทำให้ลูกค้าพอใจในบริษัทของคุณมากขึ้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุนโยบายการคืนสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอาไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยนโยบายนี้จะสามารถใช้ได้ คุณต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์แวร์เพื่อใช้สนับสนุน รวมถึงเป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัทบริการคลังสินค้าด้วย

footer2