Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริการธุรกิจ Ecommerce

e-com-banner

SHIPPING THAILAND มอบสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มธุรกิจ E-Commerce ระหว่างประเทศ เพื่อครอบคลุมทุกความต้องการการจัดส่งของกลุ่มธุรกิจแบบ B2B, B2C และ C2C บนโลก อินเทอร์เน็ต หรือการขายสินค้าแบบ E-Commerce โดยเฉพาะนักขายสินค้า บน eBay, Amazon, Alibaba แบบครบวงจร โดยปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จากกลุ่มธุรกิจรายย่อยมากกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ ที่จำหน่ายสินค้าบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดดเด่นด้วย ราคาเบาๆ ช่วยลดต้นทุนและทำให้มีกำไรมาก ดังนั้นท่านสามารถวางใจในบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อ ธุรกิจ E-Commerce

  • บริการขนส่งระหว่างประเทศ ที่แยกประเภทตามความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยต้นทุนที่แสนประหยัด ระยะเวลาที่ต้องการนำส่ง
  • บริการจัดเตรียมเอกสารการส่งออก แต่ละประเทศมีเงื่อนไขการจัดส่งที่แตกต่างกัน เอกสารประกอบการจัดส่งจำเป็นต้องมีพร้อมและถูกต้องเพื่อให้สินค้าสามารถผ่าน ด้านตรวจตามเงื่อนไขของศุลกากรที่ประเทศปลายทางได้
  • บริการแพคกิ้งถนอมสินค้า และบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ที่มีพร้อมให้คุณได้เลือกใช้
  • บริการคลังเก็บสินค้า ที่ปลอดภัยพร้อมระบบบาร์โค๊ด ให้คุณได้จัดเก็บตรวจเช็ค แบบออนไลน์ และพร้อมนำส่งทันทีเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ
  • บริการรายงานประวัติการจัดส่งย้อนหลัง 6 เดือน
  • บริการติดตามพัสดุและการเคลมพัสดุ ที่ช่วยคุณลดขั้นตอนยุ่งยากกรอกเอกสาร ต่างๆและตามจากเพียงจุดเดียว
  • ที่ปรึกษาการขนส่งพิเศษ พร้อมให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการจัดส่ง เสมือนมีแผนก ลอจิสติกส์อยู่ในธุรกิจคุณ
  • แนะนำช่องทางการตลาด จากสถาบันการอบรมธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ ที่ให้คุณได้เข้าเรียนรู้เบื้องต้นในการค้นหาวิธีการค้าขายใหม่ๆ
footer2