Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริการรับ ส่ง FEDEX กับพัสดุและยานพหนะทุกรูปแบบในราคาเบาๆ

ส่ง FEDEX บริการขนส่งคุณภาพ

สินค้าปลอดภัยกับการ ส่ง FEDEX

ชิปปิ้งไทยแลนด์มีบริการ ส่ง FEDEX ในประเทศไทย ปัจจุบันการขนส่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากกับธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ ขนาดย่อม ก็ต้องอาศัยการขนส่งสินค้า หรือ วัตถุดิบ เพื่อมาใช้เพิ่มกำลังการผลิตหรือ ยอดขายให้ธุรกิจดังกล่าวนั้น สามารถไปรอดได้ในยุคที่มีการแข่งขันสูง เพราะจะช่วยลดต้นทุนของการจัดส่งสินค้าไปได้มาก เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องมือหรือยานพาหนะเองทั้งหมด เพียงแค่ร่วมมือกับริษัทชิปปิ้งที่เป็นพันธมิตรในการรับหน้าที่จัดส่งสินค้าให้แทน

ส่ง FEDEX

ด้วยเหตุนี้เอง ธุรกิจทางด้านการขนส่งจึงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจประเภทอื่นเป็นอย่างมากและ FEDEX ก็เป็นหนึ่งในผู้ใหบริการการขนส่งที่มีคุณภาพทั้งในและนอกประเทศ โดยผู้ใช้บริการ สามารถส่งพัสดุไปได้หลายประเทศทั่วโลก ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งไม่ว่าปลายทางนั้นจะอยู่ ณ ทีใดของมุมโลกก็ตาม เราก็สารมารถส่งพัสดุของท่านให้ถึง ภายในระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ โดย FEDEX นั้น ถือได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆของวงการธุรกิจการขนส่งของโลก เนื่องจาก ขนส่งได้รวดเร็วทันใจ และ การประกันสินค้าถ้าหากเกิดมีปัญหา หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างทาง

ส่ง FEDEX

รายละเอียดทั่วไปของ FEDEX

FEDEX เป็นบริษัททางด้านการขนสง การค้าขายผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และ การบริการในการเคลื่อนย้ายสินค้าของธุรกิจอื่นๆ ไปได้ทั่วโลก ซึ่งถือได้ว่าบริษัทสามารถประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยรายได้มากกว่า 58 พันล้านเหรียญต่อปี ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และบริการต่อลูกค้าเป็นหลักสำหรับผู้ที่ต้องการ ขนส่งสินค้า จะมากหรือน้อย ตั้งแต่สิ่งของขนาดเล็ก อย่างเช่นเอกสาร รวมไปถึงสิ่งของขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ก็สามารถเรียกใช้บริการ การขน ส่ง FEDEX ได้ รับรองว่า ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอน

footer2