Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริการส่งสินค้าทางรถไปต่างประเทศ

cross-border-banner
SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ สู่ 3 ประเทศหลักในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ด้วยการขนส่งทางรถระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน ใช้ระยะเวลานำส่งโดยประมาณ 3-5 วันทำการ ด้วยบริการรับพัสดุจากมือผู้ส่ง ส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย อีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เตรียมขยายตลาดรองรับเขตการค้าเอซีอาเซียน (เออีซี) ช่วยลดต้นทุนการจัดส่ง ราคาประหยัดแต่ได้คุณภาพด้วยการบริการที่ไม่จำกัดน้ำหนัก ประกันสินค้าในราคา 100 เหรียญดอลล่าร์  ในราคาเบาๆ

footer2