Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริการส่งสินค้าทางเรือไปต่างประเทศ

sea-freight-banner
SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ  (Sea Freight) เป็นบริการแบบ (Door to Port Service) ให้บริการรับสินค้าถึงหน้าบ้านท่าน ทั้งบริการจัดการเอกสารส่งออกและการบรรจุพัสดุภัณฑ์อย่างถูกต้อง พร้อมนำส่งสินค้าถึงท่าเรือ ณ ประเทศปลายทาง บริการขนส่งทางเรือเหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาตรมากกว่า 1 คิวบิกเมตร หรือมีน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัมขึ้นไป และสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งรีบ ใช้ระยะเวลาการนำส่งโดยประมาณ 30 – 60 วัน

บริการส่งสินค้าทางเรือของเราแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
– LCL หรือ Less Container Loading ส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
– FCL หรือ Full Container Loading ส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์  ทั้ง 20 ฟุต และ 40 ฟุต

footer2