Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ทางเลือกของ บริษัทรับขนส่งสินค้า ในประเทศไทย

บริษัทรับขนส่งสินค้า มีทางเลือกการขนส่งอย่างไรบ้าง

bloger-05
การขนส่ง ความหมายคือการย้ายคน สินค้า หรือบริการ จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่แห่งหนึ่ง ซึ่งในการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารซะเป็นส่วนมาก ในคำว่าขนส่งนี้จะเป็นการจัดการด้านการขนส่งของ บริษัทรับขนส่งสินค้า ต่างๆซึ่งจะเน้นไปในทางการขนส่งสิ้นค้าเป็นเรื่องหลัก

ทำไมจึงต้องมีการจัดการการขนส่ง

เพื่อลดต้นทุน ในการรถต้นทนนี้จัดเป็นเป้าหมายแรกๆที่เป็นที่นิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงภาคการขนส่งด้วยซึ่งผู้ประกอบการจะตั้งเป็นเป้าหมายหลักที่จะใช้การจัดการเข้ามาช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้

เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน สำหรับบริษัทขนส่งแล้วการตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีแล้วแต่ทรัพยากรยังเท่าเดิม ประสิทธิภาพที่สูงก็ย่อมมีตามมา

ทางเลือกการขนส่งภายในประเทศไทย

การขนส่งทางบอก แบ่งออกได้ 2 แบบ ได้แก่

การขนส่งด้วยทางถนน เป็นการขนส่งที่นิยมมากที่สุดและเป็นการขนส่งหลักที่หล่อเลี้ยงบ้านเรามาตลอด โดยการขนส่งจะใช้รถบรรทุกตั้งแต่ 4 ล้อไปจนมากกว่า 10 ล้อ ใช้เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ แทบจะทุกชนิดของสิ่งของสามารถขนส่งได้โดยทางรถบรรทุกนี้ ข้อดีของการขนส่งทางถนนคือ สามารถขนส่งสินค้าและบริการได้ถึงหน้าบ้านของปลายทางทั้งผู้ผลิดและผู้รับสินค้า

การขนส่งด้วยราง เป็นการขนส่งที่มีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สินค้าที่มักจะนำมาขนส่งทางรางมักส่วนมากจะขนส่งในจำนวนมาก เช่น ถ่านหิน ซีเมนต์ น้ำตาล ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาการขนส่งด้วยรถไฟมีมูลค่าสูงขึ้นจากเดิม แต่ยังมีอีกหลายปัญหาที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งในเรื่องของการที่รถไฟยังไม่สามารถเข้าไปได้ในทุกพื้นที่

การขนส่งทางน้ำ

เป็นการคนส่งที่ต้นทุนน้อยที่สุดในทางเลือกการขนส่งที่ได้กล่าวมาซึ่งการขนส่งทางน้ำไม่จำเป็นต้องสร้างทางแบบถนน หรือสร้างรางขึ้นมาแบบรถไฟ เพียงแต่อาศัยเส้นทางที่มีมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ หรือทะเล

และอีกหนึ่งเส้นทางการขนส่งคือการขนส่งทางอากาศ ซึ่ง บริษัทรับขนส่งสินค้า ไม่ค่อยนิยมขนส่งภายในประเทศเท่าไรเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงแต่ข้อดีของการขนส่งทางอากาศคือจะได้สินค้าอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถส่งได้ในจำนวนที่เยอะเหมือนกับการขนส่งด้วยรถไฟหรือรถบรรทุก

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขนส่งเพิ่มเติมได้ที่ www.shipping.in.th หากใครสนใจที่จะส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อมาได้ที่ 46-48 ซอยรัชดาภิเษก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
Contact Center: 02-105-7705

footer2