Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ส่ง FEDEX มั่นใจปลอดภัย ในหลายๆประเทศทั่วโลก

มาตรฐานของการส่งสินกับ ส่ง FEDEX

ส่ง FEDEX ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าแล้วยังมีบริการการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการค้าและด้านศุลกากรอีกด้วย

ส่ง FEDEX การส่งสินค้าไปยังต่างประเทศนั้นอาจจะมีความยุ่งยากมากมายในหลายๆด้านเกิดขึ้นอาจจะมีด้วยกันหลายสาเหตุเช่นสิ่งของที่มีขนาดเกินการขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายการนำเข้าในประเทศนั้นๆอย่างเช่นในบางประเทศห้ามการนำเข้าหรือพกพาเมล็ดพันธ์พืชหรือสัตว์เพื่อป้องกันการผิดเพี้ยนของสายพันธ์พืชหรือสัตว์ดั้งเดิมในประเทศนั้นๆ

ส่ง FEDEX

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบการขนส่งด้วยเช่นกันว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดส่ง ส่ง FEDEX ระบบการขนส่งทางเรือและทางเครื่องบินที่มีคู่สัมพันธมิตรทางการค้าที่ดีทำให้ระบบการขนส่งFEDEXนั้นมีความรวดเร็วและได้มาตรฐานเพราะFEDEXมีพาทเนอร์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกทำให้สามารถส่งสินค้าไปได้ในหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างเช่นแถบลาตินอเมริกายุโรปเอเชียแปซิฟิกแอฟริกาและตะวันออกกลาง

ส่ง FEDEX

ด้วยความหลากหลายของพาร์ทเนอร์ที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกทำให้การขนส่งแบบ ส่ง FEDEX นั้นมีความคล่องตัวยืดหยุ่นและมีราคาที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งในรูปแบบเดียวกันโดยระหว่างการขนส่งก็สามารถติดตามสินค้าได้ทางระบบGlobal Order Logistic ซึ่งเป็นเครื่องนำร่องในการติดตามและจัดการกับสินค้าของเราได้ครอบคลุมในทุกทวีปนอกจากการขนส่งสินค้าไปในประเทศต่างๆแล้ว ส่ง FEDEX งมีการให้คำแนะทางด้านการจัดส่งสินค้าและภาษีศุลกากรในประเทศต่างๆอีกด้วยทำให้เรารู้ถึงขีดจำกัดข้อมูลของสินค้าที่เราจะส่งออกหรือนำเข้าภายในประเทศนั้นๆได้อีกด้วย

 

footer2