Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ส่ง FEDEX มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าในการขนส่ง

ธุรกิจ Logistic ระดับโลก ส่ง FEDEX

สิ่งสินค้าทั่วโลก ส่ง FEDEX ทั้งในและนอกประเทศไทย

ส่ง FEDEX บริการส่งสินค้า ทั่วโลกกับทาบริษัทชิปปิ้งไทยแลนด์ หนึ่งในผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการขนส่ง (Logistic)ระหว่างประเทศ สามารถใช้บริการ ขนส่งสินค้าได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ควบคุมพื้นที่ที่สามารถขนส่งได้เกือบทั่วทั้งโลก ด้วยเครือข่ายและสถานีการขนส่งในเครือมากกว่า 220 ประเทศทั่วโลกนั่นเอง

ส่ง FEDEX
ธุรกิจ FEDEX ในประเทศไทยเป็นธุรกิจทางด้านการขนส่งที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นบริษัททางด้านการขนส่งระดับโลกมีพนักงาน มากกว่า 40000คน ทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งสินค้า logistic เฉพาะทางที่ทางผู้ให้บริการได้ทำการคัดสรรมาเป็นอย่างดีคอยให้บริการทางด้านการขนส่งอยู่

ส่ง FEDEX
ดังนั้นการใช้บริการ การขนส่งในประเทศไทย ด้วยการส่งสินค้ากับFRDEXจึงทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานการขนส่งนั้นสามารถขนส่งสินค้าไปได้ไกล ไม่ว่าจะในประเทศ หรือแม้กระทั่งต่างประเทศก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการทางด้านการขนส่ง สามารถมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าในการขนส่งรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ไปในการขนส่ง จะส่งถึงมือผู้รับภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ทันเวลาอย่างแน่นอน

การขนส่งของ FEDEX ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้


ผู้ใช้บริการทางด้านการขนส่ง โดยทั่วไปแล้วจะเป็นลูกค้าที่ต้องการจะส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง และ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์จากการขนส่งสินค้า เพื่อจัดจำและเชิงพานิชย์เป็นต้น

ผู้ให้บริการ หมายถึงผู้ที่ทำการขนส่งสินค้า ให้กับผู้ใช้บริการภายใต้ผลตอบแทนระยะเวลาในการขนส่ง และข้อตกลงต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้

พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง จะเป็นสื่อกลางในการขนส่ง ถ้าในระยะใกล้ อาจจะเป็น จักยานยนต์ รถยนต์ ไปจนถึงการส่งสินค้าไปต่างประเทศ อาจจะเป็น เรือ หรือ เครื่องบินเป็นต้น

สถานีที่ใช้ในการขนส่ง โดยทั่วไปแล้ว จะหมายถึงจุดเชื่อมต่อสินค้าหรือผู้ให้บริการ ส่ง FEDEX ในเครือสมาชิก มีมากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก ไว้สำหรับเป็นจัดพักสินค้า และรับสินค้านั่นเองอย่าลืม คิดจะส่งสินค้า ทั้งในและนอกประเทศ ไม่ว่าสินค้าจะใหญ่หรือจะเล็กขนาดไหน ไว้ใจใช้บริการส่งสินค้าบริการส่งFEDEX   

footer2