Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

Amazon และ Alibaba พาบริษัทจัดส่งพัสดุอยู่ภายใต้แรงกดดัน

dhl-bangkok บริษัทจัดส่งพัสดุ

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Colliers International กล่าวว่า ในการจัดส่งพัสดุ อีคอมเมิร์ซถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมขนส่งที่มีการเติบโตในแต่ละปีทั่วโลกเร็วที่สุด และมีมูลกว่าราว 1 ล้านล้านเหรียญ แต่การพัฒนาทางเทคโนโลยีอาจทำให้ผู้ประกอบการตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างรุนแรง

ในงาน Supply Chain Disruptors ของ EMEA ในไตรมาสที่ 2 ปี 2017 ซึ่งเผยแพร่ในวันเปิดนิทรรศการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เมืองมิวนิค เป็นสัญญาณเตือนว่า จากการขยายเครือข่ายของตนเองในผู้ค้าอีคอมเมิร์ซทั่วโลก เช่น Amazon และ Alibaba อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้

หากอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราปัจจุบัน ในปี 2020 อาจมีมูลค่ามากถึง 5.4 ล้านล้านเหรียญทั่วโลก ซึ่งมากกว่าค่า GDP ของสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสรวมกัน นี่อาจสร้างความต้องการพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าในปี 2020 ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ถึง 45% จะมีการซื้อสินค้าจากประเทศอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2014 และต้องขอบคุณอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Amazon และ Alibaba ที่ทำให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กกว่าได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าโลกมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้จะสร้างชั้นของความต้องการในพื้นที่โลจิสติกส์เพิ่มขึ้น และจะต้องมีเข้าถึงที่แตกต่างกันในการจัดการกับขอบเขตของลิตภัณฑ์และสินค้าชุดเล็กที่หลากหลายมากขึ้น

Amazon ได้นำเสนอการจัดส่งและโลจิสติกส์ให้กับผู้ค้าขายในตลาด และกำลังมองหาวิธีควบคุมเครือข่ายส่งมอบสินค้าที่ยอดเยี่ยมกว่าในการลดต้นทุนและปรับปรุงความเร็วในการจัดส่ง โดยในอนาคต จะสามารถเริ่มเสนอบริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 ซึ่งอาจจะดำเนินธุรกิจจากการเป็นคู่ค้าทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการจัดส่งให้กับ Amazon คิดเป็นราว 5% และ 4% ของรายได้ของ UPS และ DHL ตามลำดับ

Bruno Berratta ผู้ช่วยผู้อำนวยการของ Colliers และผู้วิจัย EMEA เรื่องอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เผยว่า “Alibaba ไม่เหมือนกับ Amazon เพราะไม่ได้ลงทุนในโลจิสติกส์และคลังสินค้าโดยตรง และใช้บริการคู่ค้าด้านโลจิสติกส์ในการจัดส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่า Alibaba จะไม่ได้เป็นภัยกระทบโดยตรงต่อบริษัทจัดส่ง เช่น UPS แต่เทคโนโลยีที่ใช้ก็จะส่งผลกระทบในส่วนของโซ่อุปทาน

แพลตฟอร์มออนไลน์ “One Touch” ของ Alibaba ได้นำเสนอบริการเกี่ยวกับการส่งออกให้กับร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงให้บริการพิธีศุลกากรและโลจิสติกส์ ซึ่งการจัดส่งในตอนนี้ กระบวนการต่างๆ ไม่จำเป็นต้องผ่านบุคคลที่ 3 เหมือนแต่ก่อน

ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานรายอื่นๆ เช่น ผู้จัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ และผู้จัดส่งสินค้า freight forwarders ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและปัจจัยเชิงวัฏจักร (Cyclical Factor) หรือเชิงโครงสร้าง (structural factors)”

รายงานได้ระบุว่า กลุ่มตลาดผู้ให้บริการนี้ อยู่ภายใต้แรงกดดันด้านการแข่งขันที่รุนแรงจากเทคโนโลยี การใช้คนกลางที่ซ้ำซ้อน และความท้าทายจากบริษัทอีคอมเมิร์ซและธุรกิจ logistics start-ups ผู้จัดส่งสินค้าสามารถตอบสนองได้โดยใช้กระบวนการทางดิจิทัล (เช่น การจองและการตรวจสอบ) ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความโปร่งใสมากขึ้น

footer2