Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บทความ

3 องค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์ Ecommerce ที่ประสบความสำเร็จ

3 องค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์ Ecommerce ที่ประสบความสำเร็จ

โลกของ Ecommerce เป็นสถานที่ที่มีการแข่งขันสูงดังนั้นคุณต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมทั้งหมดในเว็บไซต์ Ecommerce ของคุณ อย่างไรก็ตามมีองค์ประกอบบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเว็บไซต์ Ecommerce ของคุณดังนั้นโปรดอ่านข้อมูลเหล่านี้

Amazon และ Alibaba พาบริษัทจัดส่งพัสดุอยู่ภายใต้แรงกดดัน

Amazon และ Alibaba พาบริษัทจัดส่งพัสดุอยู่ภายใต้แรงกดดัน

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Colliers International กล่าวว่า ในการจัดส่งพัสดุ อีคอมเมิร์ซถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมขนส่งที่มีการเติบโตในแต่ละปีทั่วโลกเร็วที่สุด และมีมูลกว่าราว 1 ล้านล้านเหรียญ แต่การพัฒนาทางเทคโนโลยีอาจทำให้ผู้ประกอบการตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างรุนแรง

Amazon Locker : การซื้อสินค้า luxury ทางออนไลน์แบบรับที่สนามบิน

Amazon Locker : การซื้อสินค้า luxury ทางออนไลน์แบบรับที่สนามบิน

การเปิดตัวของเครื่องรับคำสั่งซื้อสินค้า เช่น Amazon Locker, DHL Packstation และ PostNL parcel locker ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ด้วยการอุปถัมภ์ของสนามบินต่างๆ โดย Amazon Locker ได้ติดตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานเบอร์มิงแฮมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อย่างเช่น เพื่อให้ผู้โดยสาร 9 ล้านคนมีตัวเลือกที่จะรับสินค้าของพวกเขาในโถง check-in ฝั่งใต้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า

การใช้ระบบจัดการคลังสินค้า ควรมีความเป็นบูรณาการกับองค์กรภาพรวม ไม่เพียงแต่ในส่วนของคลังสินค้าเท่านั้น และควรแจ้งเป็นข้อมูลสถานะสินค้าได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารงานภาพรวมของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในส่วนคลังสินค้า ทั้งการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า การตรวจสอบยอดสินค้า และการคุมสินค้าคงคลัง จะต้องเกิดคุณภาพมากที่สุด และเชื่อมโยงกันได้อย่างดี

การดำเนินธุรกิจของผู้ค้ารายย่อย

การดำเนินธุรกิจของผู้ค้ารายย่อย

การดำเนินธุรกิจรายย่อย สามารถเริ่มต้นได้ง่าย และมีความคล่องตัวสูง และยังเป็นอาชีพที่ท้าทายอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องศึกษาการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ให้มาก รวมถึงมีการบริหารจัดการระบบและธุรกิจในส่วนต่างๆ ให้ดี ที่สำคัญก็คือ จะต้องมีมาตรการในการจัดการในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานด้วย

ประสิทธิผลในการบริหารด้านโลจิสติกส์

ประสิทธิผลในการบริหารด้านโลจิสติกส์

การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ คือการบริหารจัดการในการขนส่งที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการขนส่งในทุกด้าน ทั้งในด้านทรัพยากร การเงิน ต้นทุนต่างๆ รวมไปถึงการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อจุดมุ่งหมายในการใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด แต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และเกิดประสิทธิผลเพื่อการขนส่งมากที่สุด โดยการบริหารด้านโลจิสติกส์ที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ควรมีลักษณะดังนี้

การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการขนส่งคืออะไร

การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการขนส่งคืออะไร

การเคลื่อนย้ายสินค้า มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งอย่างมาก และมีความสำคัญต่อการบริหารโซ่อุปทาน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในงานคลังสินค้า โดยมีหลักในการเคลื่อนย้ายมากมาย เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ของระบบ วางแผนนำกิจกรรมด้านงานดูแลและการเก็บสินค้าเข้าไปในระบบ บริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด กำหนดดูแลสินค้าและอุปกรณ์ให้มีมาตรฐาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย

การบริหารงานด้าน logistics

การบริหารงานด้าน logistics

งานด้าน logistics มีความสำคัญต่อการคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาการขนส่ง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ซึ่งการบริหารงานด้าน logistics จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะทาง จึงอาจต้องเริ่มสร้างรากฐานที่ดีในการพัฒนา logistics ตั้งแต่การให้ความรู้ในเรื่องการศึกษาเฉพาะทางอย่างจริงจัง และอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งและ logistics ที่เทียบเท่าประเทศอื่นๆ ต่อไปได้

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการจัดการด้านโลจิติกส์

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการจัดการด้านโลจิติกส์

จุดประสงค์หลักในการจัดการด้านโลจิสติกส์ ก็เพื่อให้ใช้ต้นทุนในการขนส่งน้อยที่สุด แต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งมากที่สุด ดังนั้น การพัฒนาให้เกิดการใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านคุณภาพต่างๆ การจัดการด้านโลจิสติกส์ จึงต้องคำนึงถึงการใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดเป็นสำคัญในการดำเนินการแก้ไขและพัฒนาด้วย

วิธีจัดส่งสินค้า eBay ที่ขายได้แล้วของคุณ

วิธีจัดส่งสินค้า eBay ที่ขายได้แล้วของคุณ

เมื่อคุณบรรจุสินค้าลงกล่องเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถที่จะน้ำหนักและขนาดทั้งหมดลงในฉลากการจัดส่ง คุณสามารถพิมพ์ป้ายการจัดส่งที่บ้านหรือนำหีบห่อไปที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือศูนย์จัดส่งของ SHIPPING.IN.TH ได้ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ฉลากการจัดส่งจาก eBay ได้ การดำเนินการนี้จะอัปเดตสถานะของสินค้าตามที่จัดส่งและแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยอัตโนมัติ
จัดส่งสินค้าจาก eBay ผ่าน DHL Express หรือ FedEx ได้จากบริษัท SHIPPING.IN.TH ติดต่อสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-105-7705

footer2