Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

DHL Bangkok บริการที่มีคุณภาพด้วยราคามิตรภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วย DHL Bangkok

DHL Bangkok สำหรับการขนส่งสินค้าทางธุรกิจ

 

DHL Bangkok เป็นบริการขนส่งสินค้า ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้บริการทั่วโลก เนื่องมาจาก มีความสะดวกอย่างมากในการใช้บริการ และ รับประกันสินค้าถึงมือผู้รับร้อยเปอเซ็นต์ โดย DHL ดีเอชแอล ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2512 จากการทำธุรกิจส่งเอกสารทางเครื่องบิน และจึงเริ่มขยายตัว ไปยังหลายๆประเทศ ทำให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็วขึ้นอย่างมากการขนส่งเอกสาร และ พัสดุไปยังจุดหมายอย่างรวดเร็วโดยเครื่องบิน นั่นเอง

DHL Bangkok

ในประเทศไทย ธุรกิจ DHL ได้เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอื่นเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ธุรกิจทางอุตสาหกรรม ส่วนมากของไทย จะเน้นการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าวัตถุดิบ หรือ ส่งออกผลิตภัณฑ์ ก็ จำเป็นต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้น ดังนั้น ธุรกิจการขนส่ง ประเภทนี้ จึงมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจประเภทอื่นไปโดยปริยาย

DHL Bangkok

จากที่กล่าวมาข้างต้น การประกอบธุรกิจทางด้านขนส่งของ DHL กว่าจะเจริญเติบโตจนเป็นที่รู้จักในช่วงแรก ต้องอาศัยกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ในการขนส่งสินค้า หรือ เอกสาร และเริ่มยายตัวไปในการเน้นที่กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ซึ่งทำให้ตลาดการขนส่งเปิดกว้างขึ้น ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และ ไม่ค่อยพบข้อผิดพลาด จึงทำให้ DHL น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก และครองพื้นที่ในอันดับต้นๆ ของธุรกิจการขนส่งของโลก

footer2